Eerste Algemene Ledenvergadering groot succes!

STUDIOcarnaval


De eerste Algemene Ledenvergadering in de residentie was een groot succes. Belangrijke punten zijn besproken, dus er kan komend jaar een hoop verwacht worden van CV of Kachel. De notulen kunnen opgevraagd worden bij notulist Jeffrey.